Nederlandse scheidsrechter Vester Peeters in het buitenland:
Hetgeen de meerderheid van de titel van dit stukje kan lezen, is ook wat ik begrijp van aanwijzingen en
communicatie rondom het arbitreren van wedstrijden in Hong Kong. Sinds ik voor mijn werk een positie in het
verre oosten aanvaard heb, heb ik in dit deel van China ook mijn activiteiten als scheidsrechter, zowel indoor als
beach, voortgezet. Een mooie ervaring, met overeenkomsten en verschillen met Nederland, maar volleybal
blijft volleybal en ook hier heel wat vrijwiligers met passie voor de sport, want volleybal is absoluut populair in
deze miljoenenstad cq dit land.

Sandra Scheel hielp me om mijn Nederlandse licenties over te zetten naar licenties hier. Mijn eerste
wedstrijden (nog in Nederlandse scheidsrechters-outfit) werden beoordeeld als een soort PvB; dit doorstond ik
goed en hier werd me ook duidelijk waar de accenten hier liggen. Vaak meer op bepaalde details in vergeleken
met Nederland en zo kon ik al op 2e niveau hier beginnen (zeg N2 in Nederland, maar hier kent men minder
verschillende niveaus). Met behulp van een aantal collega-scheidsrechters en arbitrage-commissie van de
VBAHK (volleybalbond van Hong Kong) begon ik mijn weg te vinden in de volleybalwereld hier. Er zijn diverse
competities, waarvan me tot op de dag van vandaag niet helemaal duidelijk is hoe die met elkaar in verband
staan en wat exact de niveaus zijn. Veel is ook georganiseerd vanuit scholen en universiteiten. Je beschikbaar
stellen voor wedstrijden gaat over het algemeen via een speciale website voor volleybalscheidsrechter (echter
die is alleen in het Chinees. Google translate is dan erg waardevol).

Hier kent men geen thuis- en uitwedstrijden, alle wedstrijden worden op locaties gespeeld die door de organisatie van de competitie is
ingehuurd/vastgelegd. Ook voor indoor is dat wel eens buiten (er zijn in heel wat parken outdoor volleybal courts en door het weer kan dat
prima), gewoonweg door gebrek aan voldoende sporthalruimte in de stad waar een chronisch gebrek aan ruimte is. De aangewezen
scheidsrechters worden geacht voor de opbouw van het veld te zorgen. Er zijn bijna altijd meerdere wedstrijden en wordt een groep
scheidsrechters aangewezen. Op ongeveer alle niveaus worden de wedstrijden met twee scheidsrechters gefloten en op de hogere niveaus
worden ook lijnrechters aangewezen. Hier zijn dat ook “gewoon” scheidsrechters, geen gespecialiseerde lijnrechters als in de
Nederlandse Eredivisie. Tevens dienen de scheidsrechters het tellen te verzorgen. Ook hier veelal twee scheidsrechters als tellers, omdat op
alle niveaus met het internationale formulier wordt gewerkt (nog niet digitaal) en op vele niveaus ook met het libero-formulier.

Tot zover, in het volgende ArbitrageBulletin het vervolg….

Groet vanuit Hong Kong,

Vester Peeters