NAV onze ledenvergadering hebben we maandag overleg gehad met de verantwoordelijke persoon sporthallen/-zalen van de gemeente en de beheerder van de sporthal/-zaal. (Maarten van Lent en Johan Roosen.)

Als bestuur hadden we de verantwoordelijke wethouder eerder ook al een mail gestuurd dat we niet tevreden waren over de communicatie van de gemeente naar de gebruikers enerzijds en het “over de schutting gooien” van taken van de weggevallen beheerder anderzijds.

Bij dit gesprek was Marit Boots ook aanwezig om namens KSV hun problemen ook aan te kaarten.

Door het wegvallen van de uren van Wally Markx als beheerder sportzaal Kessel zijn de beheerders-uren herverdeeld en dat betekende voor ons, dat op sommige avonden de zaal niet meer gesloten wordt. Er wordt nu namelijk ’s morgens gepoetst.

Daar hebben we mee te handelen. Maar dat betekende ook, dat wij de lichten en airco aan en uit moesten doen, deuren moesten afsluiten.

We hebben een goed gesprek gehad waarin zowel Marit als ik goed naar voren hebben kunnen brengen wat de gebrekkige communicatie naar ons toe voor ons als verenigingen betekent en wat het voor onze leden betekent.

Al met al zijn we tot de volgende oplossing gekomen:

De deur naar de zaal wordt niet meer afgesloten. (of er komt een zelfde cilinderslot in als van de kantine en voordeur)

De deur van de beheerdersruimte wordt voorzien van dezelfde cilinder als van de kantine.

Dus iedereen, die in het bezit is van de sleutel van de kantine, kan ook de zaal in en in het beheerdersruimte.

(er moet wel een cilinder voor besteld worden, dus nu is de cilinder van de beheerdersruimte eruit gehaald. Daardoor kan nu iedereen bij de verlichting en airco)

Dat betekent, dat niet alleen die personen, die een sleutel van de zaal hadden kunnen openen en sluiten, maar ook iedereen die een kantinesleutel heeft.

De laatste die vertrekt moest toch de voordeur al afsluiten en die persoon kan nu dus ook de lichten en airco uitmaken (of aanmaken bij aankomst)

Dat betekent ook, dat alle beheerders een sleutel van de kantine hebben, maar bij wederzijds vertrouwen moet dat kunnen. (en er was ook altijd al een sleutel voor calamiteiten)

Dus samenvattend:

De leden van VC Kessel zijn niet verplicht de douches droog te maken of op te ruimen;

De leden van VC Kessel zijn wel verantwoordelijk voor het goed sluiten van de voordeur, deur van kantine en beheerder en het uitmaken van verlichting in alle ruimten bij vertrek.

Als bestuur denken we, dat dit een werkbare situatie is en dat bij het wegvallen van uren van de beheerder de best mogelijke oplossing is.