Heren recreanten maken pas op de plaats.

Vandaag geen uitbundig verslag met allerlei toeters en bellen.

Vanmorgen werd ons vlak voor de wedstrijd tegen Brovoc medegedeeld dat een teamlid van onze tegenstander deze week is komen te overlijden en vanmiddag werd ons bekend gemaakt dat Peter Peeten, vader van Carol en broer van Jos, is gestorven.

Ons medeleven gaat dan ook uit naar de families die dit verlies moeten zien te verwerken. We wensen hen daarbij alle sterkte toe namens alle spelers en andere teamleden van de Heren Recreanten.