Op vrijdag 12 oktober 2018, aanvang 20.45 uur houdt VC Kessel haar ledenvergadering. Deze vindt plaats in onze eigen kantine van onze sportzaal “Achter De Häöf”.

Agenda ledenvergadering:

Opening vergadering om 20.45 uur
Notulen vorige vergadering; deze zijn bij onze secretaresse Gertie Litjens op te vragen.
Jaarverslag en terugblik op het seizoen 2017/2018 en vooruitzichten 2018/2019.
Jeugdcommissie
Technische Commissie
Hemelvaarttoernooi
Nieuwjaarstoernooi
PR- ; Evenementencommissie
Sponsoring
Kantine

Financiën
Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Financieel jaaroverzicht 2017/2018
Begroting 2018/2019

Bestuurssamenstelling: De posities van voorzitter en bestuurslid Technische Commissie
zijn nog vacant. Een ieder die zich kandidaat wil stellen voor de functie van voorzitter,
bestuurslid Technische Commissie of een andere bestuursfunctie (m/v) kan zich
aanmelden bij het bestuur.

Voortgang werkgroep(en)
Wedstrijdkleding (uitleg Marian Wolters)
Huldiging jubilaris Henriette van Schaffelaar (25 jaar)
Rondvraag en sluiting

Na de vergadering biedt het bestuur de aanwezigen een consumptie aan, zodat er gelegenheid is om met elkaar te proosten op het nieuwe seizoen en op de toekomst van VC Kessel.

Voor de teams die normaliter op vrijdagavond trainen, worden de tijden voor deze vrijdag iets aangepast, zodat zij ook allen de ledenvergadering kunnen bijwonen. Deze teams worden daar apart over bericht.

Tot 12 oktober.  Het bestuur van VC Kessel.