VC Kessel kan haar ledenvergadering weer organiseren op vrijdag 15 oktober om 21.00 uur. Het is fijn dat we elkaar, na 2 jaar, weer kunnen ontmoeten tijdens een ledenvergadering. We ontvangen jullie graag v.a. 20.45 uur in onze eigen kantine van sportzaal Achter de Häöf.

Agenda ledenvergadering:

 1. Opening vergadering
 2. Notulen laatste LV-vergadering van 4 oktober 2019. Deze liggen ter inzage bij onze secretaris Gertie Litjens-Beunen
 3. Jaarverslagen en terugblik op de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021. Vooruitzicht op 2021-2022
 4. Jeugdcommissie
 5. Technische Commissie
 6. Hemelvaartstoernooi
 7. PR- & Evenementencommissie
 8. Sponsoring
 9. Kantinecommissie
 10. Financiën
 11. Verslag kascontrolecommissie en benoeming van nieuwe commissie
 12. Financieel jaaroverzicht. Toelichting op 2019-2020 en 2020-2021
 13. Begroting 2021-2022
 14. Jubilarissen in de periode 4-10-2021 t/m 9-7-2022
 15. Informatie vanuit de jubileumcommissie “50 Jaar VC Kessel”
 16. Aftreden van Henriëtte van Schaffelaar als bestuursvoorzitter en het beëindigen van al haar overige aktiviteiten. Informatie over het aftreden van het huidige bestuur en aantreden van het nieuwe bestuur met ingang van 1 november 2021
 17. Rondvraag en sluiting

Na de vergadering proosten we met elkaar op het komende seizoen, de toekomst van VC Kessel en wensen we het nieuwe bestuur alle succes toe!

Als je nog niet kunt voldoen aan de huidige, geldende regels met betrekking tot Covid-19 kom dan niet in de kantine.

Alle competitie- en recreanten teams die trainen op de vrijdag zijn op de hoogte gebracht van de gewijzigde trainingstijden op deze vrijdag.

Tot 15 oktober a.s..

Het bestuur van VC Kessel