Ledenadministratie

Op deze pagina vindt u ledeninformatie en kunt u uzelf of uw kind inschrijven bij VC Kessel. Tevens kunt u de inschrijfformulieren downloaden en ze bij de ledenadministratie inleveren. Klik hieronder op de tabbladen voor de gewenste optie.

Ledenadministratie

Op deze pagina vindt u ledeninformatie en kunt u uzelf of uw kind inschrijven bij VC Kessel. Tevens kunt u de inschrijfformulieren downloaden en ze bij de ledenadministratie inleveren. Klik hieronder op de tabbladen voor de gewenste optie.

Het aanmeld- en wijzigingsformulier vindt u in de verschillende tabbladen op deze pagina. Om deze tabbladen te bekijken, scroll dan naar onder (onder het tabblad ‘ledeninformatie’).

Ledeninformatie

Het aanmelden als nieuw lid dient te gebeuren bij de ledenadministratie (zie het contactformulier), middels het aanmeldformulier op deze pagina of via het inschrijfformulier dat beschikbaar is in de informatiestandaard in de kantine (en tevens via deze website te downloaden is). Bij het aanmelden als nieuw lid kan een machtiging tot automatische betaling worden afgegeven.

Mutaties (nieuw telefoonnummer, e-mailadres, etc.) dienen ook aan de ledenadministratie te worden doorgegeven via de mail of via het wijzigingsformulier. Afmelden als lid van VC Kessel dient ook bij de ledenadministratie te gebeuren. Dit dient altijd schriftelijk of per email gedaan te worden.

Hoogte van de contibutie (2021-2022):

Team Bondscontributie Verenigingscontributie Totaal
Cool Moves Volley Niveau 1-3 € 17,50 € 72,50 € 90,-
Cool Moves Volley Niveau 4-6 € 17,50 € 92,50 € 110,-
Jeugd A-C € 17,50 € 112,50 € 130,00
Senioren (1x trainen) € 17,50 € 192,50 € 210,-
Recreanten € 0,- € 140,00 € 140,00
Verenigingslid € 0,- € 20,00 € 20,00

De contributie wordt verhoogd met € 42,00 indien er meer dan 1 keer per week getraind wordt. 

Overige zaken van belang ivm lidmaatschap:

 • Aspirant leden mogen 4 keer gratis meetrainen. De train(st)er van de betreffende groep houdt een presentielijst bij en daarmee ook hoe vaak een aspirant lid heeft meegetraind. Daarna dient het aspirant lid de keuze te maken om zich aan te melden als lid van VC Kessel of hiervan af te zien. Meetrainen is daarna slechts mogelijk indien het aspirant lid zich als lid van VC Kessel heeft aangemeld.
 • Niet spelende leden, die een taak op zich genomen hebben, zijn vrijgesteld van contributie (vrijwilligers).
 • Leden, die alleen trainen en niet deelnemen aan wedstrijden, betalen 2/3e van het lidmaatschap van de betreffende groep.
 • Nieuwe leden, die zich gedurende het seizoen aanmelden, betalen naar verhouding het seizoen nog duurt contributie. Het seizoen bestaat daarbij uit 10 maanden (september t/m juni). Wordt men lid voor de 15e van de betreffende maand, dan telt die maand mee, anders pas de volgende maand.
 • Leden, die de vereniging verlaten, dienen zich voor 1 mei af te melden. Leden, die zich afmelden tussen 1 mei en 1 januari, betalen 50% van de verschuldigde contributie en leden die zich afmelden tussen 1 januari en 1 mei betalen de gehele contributie voor het betreffende seizoen.
 • Er wordt een boete van € 10,- (plus € 5,- administratiekosten) in rekening gebracht bij het niet of niet volledig betalen van de contributie per 1 maart van het het betreffende seizoen.
 • De verenigingscontributie wordt ieder seizoen na een voorstel door het bestuur door de ledenvergadering vastgesteld. De Nevobo-contributie wordt in zijn geheel doorberekend. Als hierop of andere aanpassingen door het bestuur noodzakelijk of mogelijk worden geacht, zullen deze in de ledenvergadering ter stemming aangeboden worden.
 • Leden die in het nieuwe seizoen deelnemen aan de Nevobo-competitie dienen eind mei € 65,- (senioren en A/B/C-jeugd) of € 35,- (Cool Moves Volley niveau 4 t/m 6) vooruit te betalen. Deze vooruitbetaling kan niet teruggevorderd worden indien later besloten wordt alsnog niet deel te nemen dan wel lid te blijven van VC Kessel in het nieuwe seizoen. Zonder deze vooruitbetaling kan er in het nieuwe seizoen niet deelgenomen worden aan de Nevobo-competitie. VC Kessel meldt slechts teams aan bij de Nevobo indien voldoende spelers (m/v) voor een team hieraan voldaan hebben.
 • Leden zijn tot wederopzegging lid. Na aanmelding zijn leden in ieder geval lid tot aan het einde van het lopende seizoen, Alleen bij ziekte, verhuizing of zwangerschap wordt restitutie verleend in verhouding met het aantal maanden dat het seizoen nog rest. In overige gevallen beslist het bestuur van VC Kessel.

Overige zaken:

 • Cursussen/Opleidingen, die voor VC Kessel gevolgd worden en met goed resultaat worden afgesloten, zullen door VC Kessel worden betaald. De cursist blijft na het afsluiten van de cursus, nog minimaal 1 jaar lid en in functie waarvoor de cursus gevolgd is. Afhankelijk van de cursus en de daaraan gerelateerde kosten kan het bestuur met de cursist overeenkomen dat deze periode langer dient te zijn.
 • Op verzoek kunnen reiskosten worden vergoed a € 0,19 per km.
 • Ieder team mag op kosten van VC Kessel deelnemen aan een toernooi buiten het officiële competitieprogramma.
 • Iedere commissie krijgt een bedrag beschikbaar gesteld door de vereniging voor het organiseren van een sociale activiteit voor de leden van de betreffende commissie.
 • Zaken hiervoor niet benoemd/vastgelegd of afwijkingen op bovenstaande dienen altijd door het bestuur van VC Kessel goedgekeurd te worden.

Neem bij vragen over bovenstaande contact op met de ledenadministratie of met betrekking tot financiën de penningmeester van VC Kessel (zie hiervoor het contactformulier).

Aanmelden als nieuw lid

  Geslacht *

  Machtiging voor contributie

  Betaling in termijnen

  Deze website gebruikt Akismet om spam tegen te gaan. Lees hier hoe je gegevens worden verwerkt.

  Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens
  VC Kessel verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het stellen van uw vraag, om uw vragen te beantwoorden en u te kunnen bereiken. Wij delen uw gegevens slechts ter beantwoording van uw vragen. Door gebruik te maken van dit contactformulier geeft u toestemming aan VC Kessel om uw gegevens te verwerken zoals aangegeven in onze privacyverklaring.

  Akkoordverklaring * Ik heb gelezen en begrepen wat er met mijn persoonsgegevens wordt gedaan.

  Dit formulier wordt verzonden naar de ledenadministratie van VC Kessel. Tevens ontvangt u een kopie op het ingevulde e-mailadres.

  Gegevens wijzigen

   Wijzigingen

   Vul alleen gewijzigde gegevens in. Velden met ongewijzigde gegevens hoeft u niet in te vullen.

   Machtiging voor contributie

   Betaling in termijnen

   Deze website gebruikt Akismet om spam tegen te gaan. Lees hier hoe je gegevens worden verwerkt.

   Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens
   VC Kessel verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het stellen van uw vraag, om uw vragen te beantwoorden en u te kunnen bereiken. Wij delen uw gegevens slechts ter beantwoording van uw vragen. Door gebruik te maken van dit contactformulier geeft u toestemming aan VC Kessel om uw gegevens te verwerken zoals aangegeven in onze privacyverklaring.

   Akkoordverklaring * Ik heb gelezen en begrepen wat er met mijn persoonsgegevens wordt gedaan.

   Dit formulier wordt verzonden naar de ledenadministratie van VC Kessel. Tevens ontvangt u een kopie van dit formulier op uw nieuwe e-mailadres.

   Hieronder kunt u de inschrijfformulieren downloaden.