Reglement Hemelvaartstoernooi VC Kessel

Hier vindt u het toernooireglement voor het VC Kessel Hemelvaartstoernooi. Heeft u vragen over het reglement? Neem dan contact op met de Toernooicommissie via het contactformulier in.

 • De deelnemende teams dienen zich te melden voor 9:30 uur bij het wedstrijdsecretariaat.
 • De opening van het toernooi is om 10:00 uur. Verwachte eindtijd ca. 16:30 uur.
 • De prijsuitreiking voor alle klassen is om 17.00 uur in de tent. Prijzen kunnen alleen dan in ontvangst worden genomen.
 • Er wordt gespeeld volgens de officiële volleybalspelregels en de reglementen van de Nevobo. Tenzij anders vermeld.
 • In alle klassen wordt gespeeld volgens het rallypointsysteem tot 25 punten.
 • 2 time-outs per set zijn toegestaan.
 • Poule-indeling en wedstrijdschema’s zullen op de toernooidag bij aanmelding worden uitgereikt.
 • In klassen waar meerdere poules zijn, zullen finales worden gespeeld.
 • Bij een gelijk aantal punten van de eindstand in de poule beslist het onderling resultaat. Is dit in sets eveneens gelijk, dan beslist het puntensaldo van deze onderlinge wedstrijden. Mocht ook dit niet beslissend zijn dan telt het puntensaldo over alle gespeelde wedstrijden.
 • Direct na afloop van de wedstrijd dienen beide teams het wedstrijdformulier voor akkoord te ondertekenen, zodat er achteraf geen misverstanden over de juiste uitslag kunnen ontstaan.
 • Ieder team zal zelf voor wedstrijdballen moeten zorgen, liefst met herkenningsteken.
 • Ieder team dient zelf zorg te dragen voor een scheidsrechter.
 • Er zullen enkele wedstrijden gefloten dienen te worden.
 • De beslissingen van alle scheidsrechters zijn onherroepelijk.
 • Protesten tegen scheidsrechtelijke beslissingen worden niet in behandeling genomen.
 • Het team dat als eerste op het wedstrijdformulier wordt genoemd heeft de opslag bij de aanvang van de wedstrijd.
 • Inschrijving is pas geldig na ontvangst van volledig ingevuld inschrijfformulier en inschrijfgeld. Bij afmelding binnen 3  dagen voor het toernooi vervalt het inschrijfgeld aan VC Kessel.
 • De toernooileiding heeft het recht om onzedelijke, schunnige of discriminerende teamnamen niet toe te laten dan wel te wijzigen.
 • Bij eventuele directe afgelasting ten gevolge van weersomstandigheden wordt uw inschrijfgeld gereserveerd tot volgend jaar.
 • Wanneer een team niet komt opdagen, vervalt het inschrijfgeld aan VC Kessel.
 • Het wisselen van spelers tussen teams is niet toegestaan.
 • Iedereen speelt geheel op eigen risico. Voor schade, diefstal, andere nadelige gevolgen en/of letsel kan VC Kessel niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Gebruik van schoeisel met noppen (bijv. voetbalschoenen) is niet toegestaan.
 • Glas op het toernooiveld is streng verboden (dus ook geen glazen bier- en frisdrankflessen) !! Glas en grote hoeveelheden drank worden dan ook NIET tot het toernooiterrein toegelaten.
 • Uit het oogpunt van veiligheid worden fietsen niet tot het toernooiveld toegelaten.
 • Iedereen die deelneemt aan dit toernooi heeft kennis genomen van dit reglement en neemt onder deze voorwaarden deel aan het VC Kessel Hemelvaartsvolleybaltoernooi.
 • In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.

Additioneel voor Beachvolleybal

 • Een team bestaat uit 3 spelers / speelsters.
 • Op iedere plaats in het speelveld mag worden aangevallen of verdedigd.
 • Afmeting van het speelveld is 2 maal 7*7 meter.
 • Er wordt gespeeld volgens de normale zaalvolleybalregels.

Inschrijfgeld

€ 35,- per team 3×3.

€ 45,- per team 6×6.

Het inschrijfgeld dient u tijdig over te maken op IBAN NL 86 RABO 01253 08 345 t.n.v. VC Kessel, onder vermelding van TOERNOOI 41 en uw Teamnaam. Het inschrijfgeld dient u 3 dagen voor aanvang toernooi over te hebben gemaakt.