Vertrouwenspersoon

Gedragsregels

Het NOC*NSF heeft een aantal gedragscodes vastgesteld met daarin gedragsregels en aanbevelingen waarnaar binnen een vereniging gehandeld kan worden. Zo moet een trainer/coach zorgen voor een veilige omgeving en handelen naar de richtlijnen en regels van de NOC*NSF. De gedragscode voor de sporter stelt onder meer dat de sporter respect toont en niemand in zijn waarden aantast. De volledige gedragscodes vind je hier: trainers/coaches en sporters.

Vertrouwenspersoon

VC Kessel heeft een vertrouwenspersoon bij wie je terecht kunt voor als er iets zou gebeuren dat niet door de beugel kan.

Samen zijn we ervoor verantwoordelijk dat van ieder lid van VC Kessel de sociale, geestelijke en lichamelijke integriteit wordt gewaarborgd. Mocht je onverhoopt toch met grensoverschrijdend gedrag te maken krijgen, dan kan dit gemeld worden bij de vertrouwenspersoon van de vereniging. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook!

De vertrouwenspersoon van VC Kessel is Ellen Wijers-Boots. Je kunt haar bereiken via het contactformulier (selecteer ‘vertrouwenspersoon’).