In november hebben we aangegeven dat Henriëtte met al haar activiteiten voor VC Kessel gaat stoppen.

Tot op heden hebben wij nauwelijks reacties terug gekregen op de vraag of er (groepjes) leden zijn die de vrijgekomen vacatures willen gaan invullen.

Het bestuur moet uit ten minste 3 personen bestaan. Met 2 personen zal het bestuur ophouden te bestaan.

Er zijn op dit moment 3 cruciale vacatures, die voor het voortbestaan van onze vereniging van belang zijn: Voorzitter van het bestuur, Voorzitter Technische Commissie en Voorzitter Jeugdcommissie.

In de mail naar de leden hebben we de Taak- en Functie omschrijvingen met Profielschetsen van de functies als bijlage mee gezonden.

In deze bijzondere tijd is het moeilijker om meerdere personen aan te spreken of te ontmoeten in de kantine van de sportzaal.

Daarom graag een reactie naar mailadres: vacatures@vckessel.nl

Laat je VC Kessel Hart spreken, denk aan het voortbestaan van onze vereniging en reageer!

Namens het bestuur van VC Kessel

Henriëtte van Schaffelaar